Skip to main content

Original till brodyrkort

 

ORIGINALET

För att ett brodyrkort skall bli så bra som möjligt behövs ett bra original. När man gör brodyrkort zoomar man in detaljen man jobbar med upp till 5-6 ggr. Det betyder att ett original som från början ligger på gränsen, i storlek och upplösningblir helt omöjligt att arbeta med utan att gissa sig till utseendet.

Se exempel nedan:

          

badgood

Dåligt original t ex från webben                   Bra original

Ibland när man får vektoriserade original (t ex eps eller ai) händer det ibland att typsnitten inte är omgjorda till ”textkonturer” eller ”banor”. Dvs att typsnittet är oberoende av vilka typsnitt som är installerade på den egna datorn. Detta innebär att, om man inte har det aktuella typsnittet installerat på sin dator, originalet kan innehålla ett typsnitt som är helt fel. Detta kan få till följd att man gör ett brodyrkort som är helt fel. Det samma gäller med inskrivna texter i Word-dokument.

Se exempel nedan:

wrongrite

De olika färgerna i en logga kan tolkas på fler olika sätt, därför är det viktigt att antalet

färger alltid anges. T ex kan exemplen ovan tolkas som en, två eller tre färger. Skall man sammanfatta det hela kan man säga: ju bättre original desto bättre brodyr.


BRODYRKORTET

Pga att brodyr är en ”levande” märkning så finns det vissa begränsningar. Man kan t ex inte göra en text hur liten som helst, dessutom är olika plagg och material olika känsliga. Det är lättare att få en liten text bra på bävernylon än på en sladdrig pikétröja. Man kan dock pressa den nedre gränsen för en text genom att ha en tunnare nål och tråd. Detta måste då anges så att man kan anpassa brodyrkortet för den tunnare tråden. Olika typsnitt fungerar olika bra att brodera. Ett blocktypsnitt fungerar generellt bättre än ett med serifer (klackar) då seriferna/klackarna kan bli så små att de ”tuggar” hål i plagget.

 5mm

   Även om ett brodyrkort är provkört och godkänt innan leverans så finns det inte några garantier att man får samma resultat i en annan maskin. Det är därför viktigt att den som broderar inte kör direkt på plagget som skall broderas utan att man först provkör på ett liknande material för att försäkra sig om att brodyrkortet fungerar fullt ut.