Skip to main content

Villkor brodyrkort och vektor

Leverantör

Vaya Rappinger Granath AB (556726-5847)
Västra Skepparbacken 18
722 11 Västerås

Villkor

  • Anges inte PMS-färger använder vi färgerna som de visas i det bifogade originalet och tar inget ansvar för om de är felaktiga
  • Vi förutsätter att det original som bifogas är upphovsrättsligt godkänt
  • Vi förbehåller oss rätten att tolka detaljer i originalet om de är otydliga
  • Vi utför inga arbeten med motiv som vi uppfattar som uppenbart stötande
  • Vi förutsätter att motiven provbroderas och korrekturgranskas innan produktion, vi ansvarar inte för felaktig slutprodukt..
  • Vi betraktar det beställande företaget som slutlig kund och ägare av brodyrkortet.
  • Efter leverans fakturerar vi (i slutet av månaden) och kredittiden är 30 dagar