Skip to main content

Att enkelt få maskinen att gå till nål 1

Om du är barudananvändare och jobbar i Wilcom så kan du gå in på machine format values och kryssa i enligt följande bild. Då Går maskinen automatiskt tillbaka till första nål efter avslut.

barudanz