Skip to main content

Hur ska man spara sina filer säkert?

Man ska vara försiktig med att spara alla sina brodyrkort på disketter - disketter blir gamla och särskilt om de står i värme (bredvid en varm brodyrmaskin t ex). Ett mycket bra alternativ till ett säkert sparande är dropbox , där man sparar sina filer i sin dator och samtidigt på en server långt bort. Dropbox ger 2 GB gratis för att du ska kunna testa om det är  något för ditt företag.

Vaya rekommenderar detta alternativ. Vi sparar ju också alla kort vi gör åt dig på ett flertal backupsätt.